Tegeltak

Betongpannor är ett vanligt och relativt lätt lagt takmaterial som finns i flera kulörer.

Underlagsarbetet är extra viktigt för att taket ska hålla tätt över tid. Betongtak är det tyngsta takmaterialet. Har du tidigare haft ett ”lätt” tak, måste takkonstruktionen och den förväntade snömängden beaktas vid planeringen av ett nytt betongtak.

Tegelpannan tillverkas i både 1- och 2-kupig variant och finns bara i tegelrött.

Tegelpannan passar särskilt bra för äldre byggnadsvård och traditionella svenska hustyper. Takpannor säljs både som obehandlad och ytbehandlad, den senare med något längre livslängd.

Taket ska stå emot nederbörd och vind

Trasiga tak är en vanlig orsak till fuktskador. En liten skada på taket kan ge större följder på andra ställen i ditt hus. Taket är viktig del av husets fuktskydd. Tillsammans med fasaden är det den del som utsätts hårdast för nederbörd, vind och temperaturskillnader.

Sprickor, hål, mossa och löv som kan orsaka fuktproblem på taket och på vinden. Om du tror att taket läcker bör du kontakta en takläggare. Skorstenhängrännor och stuprör är delar av taket som du inte bör glömma bort att kontrollera. Platta tak löper större risk än andra tak att drabbas av fuktskador.

Takets konstruktion

tegeltakbildTak kan se ut och vara konstruerade på många olika sätt, men några grundläggande saker har de flesta taken gemensamt. Det yttersta lagret står emot nederbörd och vind. Det består oftast av tegel eller plåt  och ska leda vatten ned till husets hängränna. Under detta finns läkten, vilket är mindre brädor av trä som det yttersta lagret vilar på.

Nästa lager är takpapp och en yttertakspanel av trä, vilket kan liknas vid en sorts inre yttertak. I en del hus finns istället ett underlagstak av träfiberskivor eller med armerad plastfolie. Vid mycket regn och blåst eller vid snö, kan fukt ta sig förbi det yttersta lagret. Då blir det takpappens uppgift att skydda innertaket och föra vattnet ned till hängrännan. Läkten får därför inte hindra vatten från att rinna på nedför takpappen.

 

Tips & Råd

 • Gå upp på taket varje år för att upptäcka skador i tid. Var försiktig och tänk på din säkerhet. Använd säkerhetslinor och en godkänd stege.
 • Byt ut trasiga tegelpannor så fort du upptäcker dem.
 • Ta bort mossa, löv och annat löst skräp.
 • Lyft på tegelpannorna och kolla så att inte träläkten och takpappen är skadade.
 • Besiktiga även taket inifrån vinden. Missfärgningar och fuktfläckar på innertaket kan bero på takpapp som inte håller tätt.
 • Rensa hängrännorfrån löv och skräp. Läs mer under hängrännor.
 • Kontrollera så det är tätt vid skorstenoch vid ventilationsrör.
 • Täta om det inte är tätt vid rör, åskledare eller andra saker som går igenom taket. Kontakta en takläggare för att ta reda på hur du utför arbetet fackmässigt. Eller anlita en takläggare.
 • Tak med hård träskiva tar lättare skada vid mycket vatten än tak med takpapp. Träskivan kan ändra form och vattnet kan om det vill sig illa rinna in i huset istället för ned till hängrännan. Träskivan i sig kan dessutom mögla.
 • Spikhål och revor är vanliga i tak och kan skada den armerade plastfolie som kan finnas.
 • Plastfolie kan torka och bli spröd med tiden. Då kan det spricka och skyddet blir sämre.
 • Se efter så att takets vindskivor är i gott skick. De skyddar takets kortändar från väder och vind.
 • Var försiktig så du inte skadar taket om du tar bort is eller skottar.
 • Kontakta alltid oss om du tror att taket läcker. 08 – 410 192 60

 

Varje dag strävar våra duktiga hantverkare, för att du som kund skall bli nöjd och uppskatta vårt professionella sätt att utföra ditt uppdrag. Passa på att nyttja ROT-avdraget det ger dig 30% skattereduktion på arbetskostnaden när du renoverar eller bygger om.

Alla arbeten utföres enligt gällande branschregler.

Vi utför kompletta takrenovering, allt från papp till nya hängrännor och stuprör så att du kan vara trygg i många år framöver.

tegeltakbild2