Takmålning

Ett tak är en fastighets mest utsatta beståndsdel när det gäller hårda väderförhållanden, och det är därför viktigt att regelbundet utföra takbesiktningar, upptäcker du ett rostangrepp så är det viktigt att kontakta en takläggare så fort som möjligt för annars kan det sprida sig korrosion mellan plåt och ytskikt.
Med ett yttertak av plåt så måste det målas om med jämna mellanrum.

Taket ska klara av att avleda nedfallande vatten dels från lätta duggregn och kraftiga skyfall men också snö och snösmältning. Detta ställer höga krav på takkonstruktionens funktion och utförande, och det är där vi kommer in.
Vi arbetar endast med de erkänt bästa produkterna för det bästa resultaten.

-Taket högtryckts tvättas och skrapas rent från flagnande färg
-Rosten rostskydds behandlas
-Plåtytor behandlats med primer
-Slutligen målas ytorna med en täckfärg.
-Färgen stryks ut flödigt 2 gånger med torktid emellan.
Många plåttak kan bli över 100 år men liksom allt annat som åldras kräver det ett omsorgsfullt underhåll som tex omålning och det är där vi kommer in för att vara behjälpliga för att det skall bli så bra som du önskar.

”Samtliga på Elit Plåtslagarna som arbetar med ert tak har genomgått utbildning och använder sig alltid av den senaste reglerade säkerhetsutrustningen”

takmalningbild2