Snöskottning

Elitplåtslagarnas personalstyrka har samtliga genomfört utbildningen ”Skotta Säkert”, denna utbildning har tagits fram av Försäkringsbolagen och Plåtslagarnas Riksförbund PLR

Skotta Säkert är ett utbildningsprojekt som drivs av Entreprenör företagen. Tanken är att projektet skall leda till ökad säkerhet kring skottning av tak. På grund av okunskap och slarv orsakar takskottning eller bristen på skottning, skador för mångmiljonbelopp varje år. Nu tar hela branschen ett gemensamt krafttag för att komma till rätta med problemen. Med hjälp av utbildningsprogrammet och licensieringskrav vill försäkringsbolag, fastighetsägare och tak entreprenörer uppnå följande:

  • En bättre arbetsmiljö för de som skottar på taken.
  • Minska antalet materialskador på taken.
  • Minska antalet skador på annans egendom, så som parkerade bilar.
  • Minimera farorna för allmänheten, så som gångtrafikanter.
  • Stoppa oseriösa aktörer.

Alla fastighetsägare bör inför varje vinter se över sina tak skyddsanordningar för att snöskottningen skall kunna ske riskfritt och kostnadseffektivt. Anordningarna bör vara ändamålsenliga och inte enbart följa gällande bygglagstiftning. Entreprenör företagen representerar plåtslageribranschen och vår rekommendation är:

  • Undersök era befintliga tak skyddsanordningar tillsammans med den entreprenör som sköter snöskottning och/eller service av era tak. Se till att entreprenören är ”sakkunnig” inom tak säkerhet.
  • Oavsett om de följer gällande BBR. Brister kan bestå i exempelvis avsaknad av gångbryggor eller tak stegar. Det är möjligt att er fastighet inte har krav på dessa anordningar men säkerheten och effektiviteten vid snöskottningen ökar markant om de finns.
  • Anlita alltid seriösa entreprenörer för era snöskottningsuppdrag. Entreprenören bör ha personal som är licensierad snöskottare.

vc3a4star_skottasc3a4kert

Varför använda sig av Elit Plåtslagarnas snöskottare:

Utbildade: Elit Plåtslagarnas personal har tagit del av PLR Plåtslagarnas Riksförbund skotta säkert utbildning och är nu licenserade tak skottare.

skottasakertKunskap: Elit Plåtslagarna använder sig av personal som har lång och gedigen erfarenhet av tak, och vet hur man uppför sig på tak och framförallt hur vi skall skotta för att inte skada taket.
Säkerhet: Elit Plåtslagarnas personal använder sig av helkroppssele och livlinor med fall stopp. Vid pågående snöskottning använder vi oss alltid av avspärrningsbockar med varningsskyltar vid anslutning till fastigheten och minst en person på marken som håller reda på förbipasserande samt trafik.
Förskona: Elit Plåtslagarnas personal använder sig endast av plastspadar som skall förskona ert tak från att skrapa upp färgen på taket eller skada plåten, och för borttagning av is använder vi av oss plastklubbor.

Kontakta oss för priser eller för att teckna snöskottningsavtal !

 

skottasakert_1-e1386079279675